Bank internetowy

» KONTO EMERYTALNE

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 r). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie)

Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary:

O ile I i II filar są obowiązkowe, to III filar jest opcją dodatkową.

Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz właśnie indywidualne konta emerytalne (IKE).

Indywidualne Konto Emerytalne dlaczego warto?

Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zatem twoja emerytura z tego źródła nie będzie podlegała 'widzimisię' ustawodawcy.

Poniżej prezentujemy najbardziej atrakcyjne Indywidualne Konta Emerytalne, które możesz założyć online przez Internet.

» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE LOKATA

 • Minimum formalności
 • Brak opłat manipulacyjnych
 • Środki oszczędzane na mIKE lokacie objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Gwarancja wysokiego oprocentowania opartego o WIBOR 1M
 • Wysoka korzyść podatkowa
ZOBACZ SZCZEGÓŁY || WYPEŁNIJ WNIOSEK

» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE FUNDUSZE

 • Brak jakichkolwiek opłat manipulacyjnych
 • Swoboda wyboru - różne klasy funduszy, zróżnicowane ryzyko inwestycyjne
 • Pełna kontrola - prezentacja rachunku w systemie transakcyjnym mBanku
 • Możliwość szybkiej konwersji między funduszami
 • Potencjalnie najwyższa korzyść podatkowa
ZOBACZ SZCZEGÓŁY || WYPEŁNIJ WNIOSEK

» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE UBEZPIECZENIE

 • Brak jakichkolwiek opłat manipulacyjnych
 • Zyski bez podatku
 • Proste, przejrzyste, tanie ubezpieczenie na życie
 • Elastyczność w wyborze ochrony ubezpieczeniowej
ZOBACZ SZCZEGÓŁY || WYPEŁNIJ WNIOSEK