» KONTO EMERYTALNE

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 r). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie)

Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary:

O ile I i II filar są obowiązkowe, to III filar jest opcją dodatkową.

Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz właśnie indywidualne konta emerytalne (IKE).

Indywidualne Konto Emerytalne dlaczego warto?

Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zatem twoja emerytura z tego źródła nie będzie podlegała 'widzimisię' ustawodawcy.

Poniżej prezentujemy najbardziej atrakcyjne Indywidualne Konta Emerytalne, które możesz założyć online przez Internet.

» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE LOKATA

mbank
mIKE lokata
ZOBACZ SZCZEGÓŁY || WYPEŁNIJ WNIOSEK

» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE FUNDUSZE

mbank
mIKE fundusze
ZOBACZ SZCZEGÓŁY || WYPEŁNIJ WNIOSEK

» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE UBEZPIECZENIE

mbank
mIKE ubezpieczenie
ZOBACZ SZCZEGÓŁY || WYPEŁNIJ WNIOSEK